“Anvalda” är experter på produktion av olika typer av räcken och ledstänger. Varje år producerar vi mer än 15 kilometer ledstänger. Vi kan erbjuda ledstänger enligt dina behov – vanliga inomhusräcken och ledstänger av stål, stålramar med valfritt fyllmedel, aluminiumräcken för balkonger, glasräcken med eller utan ramar och mycket annat. Ledstängerna kan tillverkas av stålrör, rostfritt stålrör eller rund ek.